Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Odpady

Dnes je úterý 16.7.2024

Osvědčení Ecobat 2022V roce 2022 se občanům Vysokého Mýta podařilo vytřídit a odevzdat ke zpětnému odběru 316 kg odpadních baterií. Z tohoto množství odpadních baterií bylo recyklací získáno 237 kg druhotných surovin jako je ocel, měď, zinek, olovo, stříbro, lithium a další. Zpětným odběrem baterií napomáháme šetřit přírodu a její zdroje, přispíváme tak i k čistšímu ovzduší, vyšší kvalitě vodních zdrojů a celkově k menšímu znečištění životního prostředí a ohrožení lidského zdraví.

Tereza Pinkasová, odbor životního prostředí

Ilustrační fotoVzhledem k rostoucím nákladům na provoz obecního systému odpadového hospodářství vydalo Zastupitelstvo města Vysokého Mýta na svém zasedání 14. prosince vyhlášku č. 2/2022, která mění výši místního poplatku za odpad ve Vysokém Mýtě. Od 1. ledna 2023 budou obyvatelé Vysokého Mýta platit 780 korun. Všechno ostatní z původní vyhlášky č. 3/2021 schválené před rokem zůstává v platnosti beze změny.


Foto archiv Technické služby Vysoké MýtoNa chodníku v ulici Hálkova bylo v pátek 5. srpna nalezeno asi 8 pytlů s nevytříděným odpadem. V pytlích byly především plasty, sklo, bioodpad, papír a kovy. Jeden z pytlů byl plný textilu. Podle povahy odpadů je zřejmé, že se jednalo o odpad z domácností. Původci odpadů, kteří tyto pytle odložili, porušili zákon o odpadech i obecně závaznou vyhlášky města Vysokého Mýta o systému nakládání s odpady, čímž se dopustili přestupku a hrozí jim uložení sankce.

Foto archiv město Vysoké MýtoVlivem událostí na Ukrajině našla řada ukrajinských občanů azyl také ve Vysokém Mýtě. Nabízíme návod na třídění odpadů v ukrajinštině, aby se mohli zapojit do městského systému třídění odpadů. Prosíme občany, kteří poskytují ubytování ukrajinským uprchlíkům, aby je poučili o třídění odpadů, zajistili jim nádoby na třídění o dostatečné kapacitě a celkově věnovali pozornost této problematice. Děkujeme.

ЯК ПРАВИЛЬНО СОРТУВАТИ СМІТТЯ? / JAK TŘÍDÍT ODPAD

TŘÍDĚNÍ ODPADU / СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

 

 

Foto Aleš FelgrObyvatelé Vysokého Mýta třídili v roce 2021 odpad tak dobře, že v nádobách na směsný komunální odpad vloni skončilo jen 129 kilogramů na osobu, což je srovnatelné s Rakouskem a Německem. „Jsem rád, že jsme výborné výsledky z minulých let udrželi a zároveň jsme se v třídění výrazně zlepšili. Děkuji za to občanům, kteří pečlivě třídí. Přispívají tak primárně k ochraně životního prostředí, ale šetří tím i svou peněženku. V této oblasti funguje solidární systém, takže ti, co třídí, šetří peněženku i těm, kteří třídí málo,“ řekl starosta František Jiraský. Je to vidět na některých místech na sídlištích, kde jsou v třídění ještě rezervy.

Foto Iva PokornáV pátek 10. září byla provedena další, v pořadí už třetí, analýza směsného komunálního odpadu z vybraných kontejnerů od bytových domů. Předchozí rozbory odpadů poukázaly na velké nedostatky v třídění domovních odpadů obyvateli vybraných bytových domů. Výsledky této zářijové analýzy byly již nepatrně lepší, přesto z celkového množství odpadu v kontejnerech na směsný komunální odpad tvořil přibližně 1/3 bioodpad, 1/3 papír, plast a kovy a 1/3 směsný komunální odpad, tedy jediný odpad skutečně patřící do černého kontejneru. Mimo tyto komodity se v kontejnerech nacházel i stavební odpad, dřevo či dokonce celá zadní řada sedaček z automobilu. Tyto odpady do kontejnerů na domovní odpad opravdu nepatří!

 

Foto archiv město Vysoké MýtoNa základě nové legislativy vydalo Zastupitelstvo města Vysokého Mýta 15. září dvě nové obecně závazné vyhlášky vztahující se k místnímu odpadovému hospodářství - vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Obě budou účinné od 1. ledna 2022.

 

Foto Aleš FelgrZ porovnání množství nejběžněji tříděných komodit, jako je plast, papír a sklo, odevzdaných do kontejnerů a nádob v prvním pololetí letošního a loňského roku ve Vysokém Mýtě vzešly velmi dobré výsledky. V prvním pololetí 2021 obyvatelé města a místních částí vytřídili o 32 tun více plastu než v roce předchozím, což představuje meziroční nárůst o 34,4 %. Dále vytřídili 131 tun papíru, což je o 12 % více než v roce 2020, čirého skla 61 tun, tedy o 22 % více, a barevného skla 51 tun, což znamená 11% nárůst.

Ilustrační foto Ivana PokornáPapír, sklo, plasty už třídí většina z nás, někomu se v tomto ohledu daří lépe, jiní mají ještě značné rezervy. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem rozsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, máme povinnost odpady třídit podle jejich vlastností (materiál, obsah nebezpečných látek apod.) a tak s nimi i nakládat. V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem jsou nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti, domácnosti.

Foto archiv město Vysoké MýtoPokud chceme žít v čistotě jako moderní lidé, musíme změnit svůj přístup k třídění odpadů. Žijeme ve vyspělé době a jako obyvatelé střední Evropy se máme velmi dobře, což se projevuje i v naší spotřebě a s ní související produkci odpadů. Jako společnost produkujeme stále více odpadů, a přestože řada spoluobčanů třídí, jako celek třídíme nedostatečně. Důkazem toho je i situace ve Vysokém Mýtě.

 

Foto Tereza PinkasováS příchodem dubna se dostavily plánované a předem avizované změny v odpadovém hospodářství ve Vysokém Mýtě. Především došlo ke změně frekvence svozu směsného komunálního odpadu ukládaného do černých a kovových popelnic. Dosavadní týdenní svoz se změnil na čtrnáctidenní. Nově se tak směsný komunální odpad sváží každý sudý týden.

Ilustrační foto Ivana PokornáNa sběrná místa ve městě byly umístěny další nádoby na kovový odpad. Jedná se o nádoby na kov o velikosti 240 l. Plechovky a konzervy od potravin, nápojů, krmiva pro zvířata a alobal je možné nově zanést na sběrná místa u prodejny Ludmila v ulici Rokycanova, v ulici Na Stráni, u supermarketu Albert, u prodejny v ulici U Staré zastávky a u bytového domu čp. 505-508 v Peklovcích. Na interaktivní mapě si každý obyvatel Vysokého Mýta může vybrat sběrné místo, kam se vydá s vytříděným odpadem.

 

Městské slavnosti 2019, foto Lukáš RuferMěsto získalo milionovou dotaci na projekt Vysoké Mýto – komplexní předcházení vzniku odpadů. Ten naváže a doplní již realizované projekty na území města, kterými se Vysoké Mýto dlouhodobě a cíleně snaží snížit množství odpadů ukládaných na skládky. To se mu evidentně daří, protože už v šesti ročnících za sebou soutěže Odpadový Oskar se Vysoké Mýto umístilo vždy na prvním místě v Pardubickém kraji v kategorii měst nad 5 000 obyvatel. 

Odpadový OskarVysoké Mýto je dlouhodobě úspěšné v třídění odpadů. Dokládá to pravidelné umísťování města na prvních příčkách žebříčku Odpadového Oskara, kterého vyhlašuje a vyhodnocuje nezisková organizace Arnika. Už šestým rokem za sebou patří Vysokému Mýtu prvenství v Pardubickém kraji v kategorii nad 5 tisíc obyvatel za to, že se ve městě podařilo vyprodukovat nejméně směsného odpadu, který končí na skládce. V rámci celé republiky se Vysoké Mýto v této kategorii umístilo na krásném třetím místě za Fulnekem a Slavičínem.