Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Odpady

Dnes je úterý 21.5.2024

Podnikatelé a odpady

Dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech má každá právnická osoba a fyzická podnikající osoba povinnost s odpady odkládat na základě uzavřené smlouvy s oprávněnou osobou, která má povolení k převzetí odevzdávaných odpadů.

 

Právnická osoba a fyzická podnikající osoba nesmí odpady z podnikatelské činnosti odkládat do obecních nádob (kontejnerů) umístěných po městě. Tyto kontejnery na tříděný odpad slouží pouze pro potřeby občanů města.

 

Povinnost odpady třídit a odděleně shromažďovat. Shromažďovací nádoby musí být řádně označeny (nádoby na nebezpečný odpad musí splňovat požadavky zákona o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, označeny štítkem a vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu).

 

Vždy je právnická osoba a fyzická podnikající osoba povinna vést průběžnou evidenci vznikajících odpadů (za každý druh odpadu a provozovnu se vede samostatná evidence). Do průběžné evidence se zaznamenává každá jednotlivá produkce odpadu (za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku, převzetí odpadu od původce oprávněnou osobou). Do průběžné evidence se zakládají i doklady o předání odpadů (příjemky, smlouvy apod.).

 

 V případě překročení množství vyprodukovaných odpadů 600 kg nebezpečných odpadů (od roku 2021) nebo 100 t ostatních odpadů, vzniká povinnost podat roční hlášení do systému ISPOP do 15. února následujícího roku.

 

V případě dotazu volejte tel. 465 466 177.

 

FORMULÁŘE:

Žádost o souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů                                                       doc  
Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady docx