Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Odpady

Dnes je pondělí 29.11.2021

Foto Iva PokornáV pátek 10. září byla provedena další, v pořadí už třetí, analýza směsného komunálního odpadu z vybraných kontejnerů od bytových domů. Předchozí rozbory odpadů poukázaly na velké nedostatky v třídění domovních odpadů obyvateli vybraných bytových domů. Výsledky této zářijové analýzy byly již nepatrně lepší, přesto z celkového množství odpadu v kontejnerech na směsný komunální odpad tvořil přibližně 1/3 bioodpad, 1/3 papír, plast a kovy a 1/3 směsný komunální odpad, tedy jediný odpad skutečně patřící do černého kontejneru. Mimo tyto komodity se v kontejnerech nacházel i stavební odpad, dřevo či dokonce celá zadní řada sedaček z automobilu. Tyto odpady do kontejnerů na domovní odpad opravdu nepatří!

 

Foto archiv město Vysoké MýtoNa základě nové legislativy vydalo Zastupitelstvo města Vysokého Mýta 15. září dvě nové obecně závazné vyhlášky vztahující se k místnímu odpadovému hospodářství - vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Obě budou účinné od 1. ledna 2022.

 

Foto Aleš FelgrZ porovnání množství nejběžněji tříděných komodit, jako je plast, papír a sklo, odevzdaných do kontejnerů a nádob v prvním pololetí letošního a loňského roku ve Vysokém Mýtě vzešly velmi dobré výsledky. V prvním pololetí 2021 obyvatelé města a místních částí vytřídili o 32 tun více plastu než v roce předchozím, což představuje meziroční nárůst o 34,4 %. Dále vytřídili 131 tun papíru, což je o 12 % více než v roce 2020, čirého skla 61 tun, tedy o 22 % více, a barevného skla 51 tun, což znamená 11% nárůst.

Foto Aleš FelgrVážení občané, dovolujeme si vás informovat o nových skutečnostech týkajících se čipování popelnic. V případě, že vám do 29. 7. 2021 nebyla nádoba na směsný odpad očipována, kontaktujte nejpozději do 13. 8. 2021 pracovnici městského úřadu, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství: tel. 465 466 177, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kromě adresy, na které je nádoba umístěna, sdělte i počet, velikost (110 l, 120 l, 240 l), typ nádoby (kovová, plastová) a vaše kontaktní údaje. Společnost Ekola České Libchavy s. r. o., která zajišťuje čipování nádob, vyhlásí náhradní termín k dočipování. O tomto termínu vás budeme předem informovat. Děkujeme za pochopení.

Ilustrační foto Ivana PokornáPapír, sklo, plasty už třídí většina z nás, někomu se v tomto ohledu daří lépe, jiní mají ještě značné rezervy. Ve skutečnosti je ale třídění odpadů mnohem rozsáhlejší. Podle zákona o odpadech, který platí pro každého z nás, máme povinnost odpady třídit podle jejich vlastností (materiál, obsah nebezpečných látek apod.) a tak s nimi i nakládat. V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z největších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem jsou nepotřebné věci, odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti, domácnosti.

Foto archiv město Vysoké MýtoPokud chceme žít v čistotě jako moderní lidé, musíme změnit svůj přístup k třídění odpadů. Žijeme ve vyspělé době a jako obyvatelé střední Evropy se máme velmi dobře, což se projevuje i v naší spotřebě a s ní související produkci odpadů. Jako společnost produkujeme stále více odpadů, a přestože řada spoluobčanů třídí, jako celek třídíme nedostatečně. Důkazem toho je i situace ve Vysokém Mýtě.

 

Foto Tereza PinkasováS příchodem dubna se dostavily plánované a předem avizované změny v odpadovém hospodářství ve Vysokém Mýtě. Především došlo ke změně frekvence svozu směsného komunálního odpadu ukládaného do černých a kovových popelnic. Dosavadní týdenní svoz se změnil na čtrnáctidenní. Nově se tak směsný komunální odpad sváží každý sudý týden.

Ilustrační foto Ivana PokornáNa sběrná místa ve městě byly umístěny další nádoby na kovový odpad. Jedná se o nádoby na kov o velikosti 240 l. Plechovky a konzervy od potravin, nápojů, krmiva pro zvířata a alobal je možné nově zanést na sběrná místa u prodejny Ludmila v ulici Rokycanova, v ulici Na Stráni, u supermarketu Albert, u prodejny v ulici U Staré zastávky a u bytového domu čp. 505-508 v Peklovcích. Na interaktivní mapě si každý obyvatel Vysokého Mýta může vybrat sběrné místo, kam se vydá s vytříděným odpadem.

 

Ilustrační foto Ivana PokornáMístní poplatek za odpad na rok 2021, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 4/2020 o místním poplatku za komunální odpad je splatný ve dvou stejných splátkách po 260 Kč (tj. 2 x 260 Kč). Splatnost první splátky poplatku je nejpozději do 30. dubna a druhé splátky poplatku nejpozději do 31. října. Poplatek je možné uhradit k 30. dubnu v celkové výši.

 

Ilustrační foto Ivana PokornáOd 1. dubna dojde k očekávané změně svozu směsného komunálního odpadu ve městě. Odpady se nově budou vyvážet v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Každý občan a každá domácnost je povinna své odpady důkladně třídit a do směsného komunálního odpadu odkládat pouze zbytkový odpad, který již dále vytřídit nelze. Popelnice, které budou obsahovat nevytříděný odpad, nebudou vyváženy. Důkladně proto dbejte na třídění vašich odpadů. Pakliže si nevíte rady kam s odpadem, můžete nahlédnout do rubriky Kam s odpadem, kde naleznete kompletní přehled a podrobnou mapu sběrných ploch. Všechny druhy vytříděných odpadů lze také odevzdat ve sběrných dvorech.

Městské slavnosti 2019, foto Lukáš RuferMěsto získalo milionovou dotaci na projekt Vysoké Mýto – komplexní předcházení vzniku odpadů. Ten naváže a doplní již realizované projekty na území města, kterými se Vysoké Mýto dlouhodobě a cíleně snaží snížit množství odpadů ukládaných na skládky. To se mu evidentně daří, protože už v šesti ročnících za sebou soutěže Odpadový Oskar se Vysoké Mýto umístilo vždy na prvním místě v Pardubickém kraji v kategorii měst nad 5 000 obyvatel. 

Ilustrační foto Ivana PokornáSvozová firma bude od pondělí 18. ledna vyvážet směsný komunální odpad ve Vysokém Mýtě pouze z nádob označených známkou. Doporučujeme proto všem domácnostem, které známku na popelnici dosud nemají, aby o ni prostřednictvím FORMULÁŘE neprodleně požádaly. 

Do konce března se nádoby na komunální odpad vyvážejí každý týden. Od 1. dubna se budou vyvážet pouze v sudé týdny. 

Nádoby na tříděný odpad se známkou neoznačují.

Ilustrační foto Ivana PokornáRoční poplatek za odpad zůstává ve Vysokém Mýtě ve stejné výši jako v předchozích sedmi letech - 520 korun na osobu a kalendářní rok. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání, na kterém schválilo vyhlášku o poplatku z odpadu na rok 2021. „Sběr a svoz netříděného komunálního odpadu nyní už dotujeme, avšak vzhledem k nejasnostem kolem nového zákona o odpadech, který ještě v polovině prosince čekal na schválení v poslanecké sněmovně, jsme se rozhodli, že poplatek za odpad pro tento rok nezvýšíme. Doufám, že tím budeme více motivovat občany pro změny v oblasti nakládání s odpady, které od nového roku zavádíme,“ řekl starosta František Jiraský.

Ilustrační foto Ivana PokornáV odpadovém hospodářství ve Vysokém Mýtě nastanou v roce 2021 zásadní změny, které se budou týkat všech obyvatel. Jejich důvodem jsou legislativní změny, které se chystají. V současné době je v Poslanecké sněmovně ke schválení nový zákon o odpadech, který klade zásadní důraz na důkladnější třídění odpadů. „Čím dříve začneme a podaří se nám snížit množství odpadů vyvážených na skládku, tím to bude lepší pro nás pro všechny,“ řekl starosta František Jiraský.

Odpadový OskarVysoké Mýto je dlouhodobě úspěšné v třídění odpadů. Dokládá to pravidelné umísťování města na prvních příčkách žebříčku Odpadového Oskara, kterého vyhlašuje a vyhodnocuje nezisková organizace Arnika. Už šestým rokem za sebou patří Vysokému Mýtu prvenství v Pardubickém kraji v kategorii nad 5 tisíc obyvatel za to, že se ve městě podařilo vyprodukovat nejméně směsného odpadu, který končí na skládce. V rámci celé republiky se Vysoké Mýto v této kategorii umístilo na krásném třetím místě za Fulnekem a Slavičínem.