Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Odpady

Dnes je úterý 21.5.2024

Výsledky města Vysokého Mýta v odpadovém hospodářství za rok 2021

Foto Aleš FelgrObyvatelé Vysokého Mýta třídili v roce 2021 odpad tak dobře, že v nádobách na směsný komunální odpad vloni skončilo jen 129 kilogramů na osobu, což je srovnatelné s Rakouskem a Německem. „Jsem rád, že jsme výborné výsledky z minulých let udrželi a zároveň jsme se v třídění výrazně zlepšili. Děkuji za to občanům, kteří pečlivě třídí. Přispívají tak primárně k ochraně životního prostředí, ale šetří tím i svou peněženku. V této oblasti funguje solidární systém, takže ti, co třídí, šetří peněženku i těm, kteří třídí málo,“ řekl starosta František Jiraský. Je to vidět na některých místech na sídlištích, kde jsou v třídění ještě rezervy.

Zásadní změna v třídění odpadů ve Vysokém Mýtě nastala od dubna loňského roku, kdy město zavedlo čtrnáctidenní interval svozů směsného odpadu a rozšířilo svozy tříděného odpadu. Tím došlo k výraznému nárustu množství vytříděných odpadů a zároveň poklesu množství směsného komunálního odpadu.

 

K novému systému svozu odpadu město přistoupilo především z důvodu měnící se legislativy. Nový zákon o odpadech stanovil obcím, jaké procento odpadů musí v následujících letech připravit k recyklaci. Postupně se také navyšuje poplatek za skládkování, čímž se vytváří tlak, aby na skládky nebyly ukládány vytříditelné odpady.

 

Pokud celkové množství směsného komunálního odpadu, který občané uložili do nádob, a objemného odpadu ze sběrných dvorů nepřekročí zákonem daný limit, dostává obec při skládkování slevu. V roce 2021 to ve Vysokém Mýtě představovalo celkem 163 kilogramy odpadu na osobu uloženého na skládku, proto město slevu obdrželo.

 

Produkci odpadů v uplynulých dvou letech ovlivnily změny související s koronavirovou epidemií. „Změnil se způsob života a odpadů přibylo. Lidé více nakupují přes internet, což se pak projevuje v množství odpadů tříděných, ale i netříděných, protože třídění není dokonalé a všichni netřídí. Přibyly odpady ze zdravotnictví, jako jsou testovací sady, roušky, ale například i stravovací boxy. I proto považujeme dosažené výsledky za velký úspěch,“ řekl starosta.

 

Porovnání množství nejběžněji tříděných komodit, jako je plast, papír, sklo a kovy odevzdaných do kontejnerů a nádob na tříděný odpad v roce 2020 a 2021 ve Vysokém Mýtě:

 

Tříděná komodita 2020 2021 rozdíl nárůst
plast 190,35 t 268,98 t 78,63 t 41,3 %
papír 244,87 t 279,99 t 35,12 t 14,3 %
sklo čiré 103,64 t 116,43 t 12,79 t 12,3 %
sklo barevné 86,69 t 99,86 t 13,17 t 15 %
kovy 3,54 t 15,82 t 12,28 t

446,8 %

V roce 2021 obyvatelé města a místních částí vytřídili 268,98 tun plastu, což představuje meziroční nárůst o 41,3 %. Dále vytřídili 279,99 tun papíru, což je o 14,3 % více než v roce 2020, čirého skla 103,64 tun, tedy o 12,3 % více, barevného skla 86,69 tun, což znamená 15% nárůst. S vyšším počtem sběrných kontejnerů na kovy rozmístěných po městě a místních částech, kterých je nyní 26, vzrostlo v roce 2021 množství vytříděných kovů oproti roku 2020 o 446,8 %.

 

Lepší třídění odpadů se promítlo i do příspěvku společnosti EKO-KOM, který poskytuje obcím na svoz a likvidaci tříděného odpadu viz tabulka.

 

  období směsný komunální odpad (t) tříděné složky (t)* příjmy od EKO-KOM
2021 1. čtvrtletí 478,798 281,643 553 711,65 Kč
2. čtvrtletí 383,32 417,695 685 538,55 Kč
3. čtvrtletí 319,87 382,07 693 639,50 Kč
4. čtvrtletí 388,017 330,044 686 743,75 Kč

* tříděné složky jsou papír, plast, sklo, kovy a nápojový karton

 

Z tabulky vyplývá, že v roce 2021 po zavedení čtrnáctidenního svozu skokově vzrostlo množství tříděných odpadů, a to o 8 kilogramů na osobu. Současně výrazně pokleslo množství směsného komunálního odpadu. Jedna osoba pak průměrně vyprodukovala o 10 kilogramů komunálního odpadu méně než před zavedením čtrnáctidenního svozu. Tato skutečnost se promítla do vyššího příspěvku od společnosti EKO-KOM.

 

Celkem město Vysoké Mýto v roce 2021 obdrželo od společnosti EKO-KOM příspěvek ve výši 2 619 711 korun, což je o 45 % než v roce předchozím. 

 

Náklady na systém odpadového hospodářství ve Vysokém Mýtě

Náklady na systém odpadového hospodářství ve Vysokém Mýtě

 

Marie Lněničková, Veronika Richtrová a Tereza Pinkasová, městský úřad, Ivana Pokorná, technické služby 

Ilustrační foto Aleš Felgr